Mustamäe LOV ja K Security teevad koostööd

Mustamäe LOV ja K Security teevad koostööd

Alates 01.05.2021 osutame Mustamäe linnaosas linnaosavalituse poolt ette antud marsruudil patrullteenust avaliku korra tagamiseks.

Põhilisteks objektideks on linnaosas asuvad pargid, mänguväljakud, haljasalad ja spordirajatised, samuti ühistranspordi peatused. Fookuses on alkoholi tarbimine selleks mitte ette nähtud kohtades, linna parkimisreeglitest kinni pidamine, linna vara kaitsmine ja selle heaperemeheliku kasutamise tagamine, et ei toodaks prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse, samuti linnaelanike üldine turvalisus. Vajadusel kaasame lisapatrulle ja politsei või MUPO abi. Samalaadset patrullteenust osutame ka alates 01.05.21 ka Kristiine linnaosas.