Patrullteenus

K Security patrull 2023

Patrullteenuse kasutamine on tunduvalt soodsam, kui pidev turvatöötaja viibimine objektil. Samas aitab see vältida nii-öelda rutiini, sest valveobjekti külastavad erinevad töötajad kes teavad täpselt, et millele tähelepanu pöörata ja see tagab juhtumite kiire avastamise ning on ennetava toimega. Patrulliteenus on hea lahendus ka avaliku ruumi – pargid, bussipeatused, avalikud väljakud, laste mänguväljakud, spordirajatised – pidevaks kontrollimiseks. K Security teenust kasutavad üle Eesti mitmed omavalitsused, mille tulemusena on tagatud avalikus ruumis oleva vara säilimine ja heakord. Võime kindlalt väita, et oleme selles valdkonnas üks suurimaid teenuse osutajaid.

    Valveobjekti kontrollimisel kasutavad turvatöötajad elektroonilise ringkäigu süsteemi mis annab neile täpselt teada nende kontrollitavad asukohad ja müüd ülesanded. Juhul kui avastatakse mingi puudus või rikkumine siis saab ka klient sellest reaalajas teada saades vastava maili koos fotoga olukorrast valveobjektil. Turvatöötajate kontrollpunktid ja ülesanded vaadatakse koos kliendiga kokkulepitud sagedustel üle ja vajadusel viiakse sisse täiendavad muudatused või ülesanded.

    Turvatöötaja põhiülesanded jagunevad valveobjektil seadusest tulenevateks ja objektipõhisteks töökohustusteks. Objektipõhised töökohustused (tööjuhendid) koostatakse vastavalt objekti iseärasustele ja kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.