Tehniline valve

Tehnilise valveteenuse osutamise aluseks on objektile paigaldatud lokaalne häiresüsteem. Süsteem ühendatakse telefoniliini,- GSM/GPRS modemi ja/või IP mooduli abil K Security juhtimiskeskusega.

Häireinfo saabudes meie juhtimiskeskusesse saadetakse sündmuskohale viivitamatult lähim patrullekipaaž, selgitamaks juhtimiskeskusesse saabunud häire põhjuseid.

Juhtunust informeeritakse koheselt kontaktisikuid ning vajadusel politseid ja/või päästeteenistust.

Kõik patrullekipaaži liikmed on varustatud eri- ja sidevahenditega. Meie patrullekipaaži liikmed omavad pikaajalist patrullteenistuse kogemust. Operatiivselt juhib patrullekipaažide tööd  juhtimiskeskus. Häireolukordadel (kuritegelik rünne, tulekahju, pommiähvardus, jne.) informeerib patrullekipaaži liige koheselt juhtimiskeskust, kes omakorda informeerib klienti, politseid ja/või päästeteenistust ning saadab vajadusel viivitamatult valveobjektile lisajõude.