Kristiine linnaosa tellimusel osutab juba kolmandat aastat piirkonnas teenust K Security

Kristiine linnaosa tellimusel osutab juba kolmandat aastat piirkonnas teenust K Security

Linnaosavalitsuse tellimusel alustab tänasest K Security Kristiine linnaosa turvamist

Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel alustab alates 1. juunist linnaosas ringsõite turvaettevõte K Security OÜ patrullekipaaž, kelle ülesandeks on linnaosas täiendava korra tagamine. Turvafirma teeb linnaosas igapäevaselt täiendavaid kontrollringe nii jalgsi kui ka autoga, et ennetada avaliku korra rikkumisi ja tagada linnaosa elanikele suurem turvatunne. Prioriteediks võetakse asukohad, kust on laekunud elanike kaebusi.


Täna kohtusid turvafirma K Security OÜ ning Kristiine linnaosa valitsuse esindajad, et arutada turvalisuse tagamise strateegiat Kristiines.

„Lepingu alusel hakkab ettevõte Kristiine linnaosa teatud piirkondi valvama ning turvateenuste osutamise lepingu raames patrullima regulaarselt. Lisaks MUPO ja politsei suurepärasele tööle, on linnas kahjuks kohti, mis vajavad turvalisuse teemal erilist tähelepanu. Siin aitab meie linnaosa turvafirma K Security, kes on kvaliteetset turvateenust seni osutanud teisteski linnaosa paikades,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, kes rõhutas turvalisuse teema olulisust.

“Turvateenuste osutamise raames patrullitakse problemaatilisi piirkondi regulaarselt. Korda rikkuvaid kodanikke hakatakse korrale kutsuma ning vajadusel tegeletakse nende ärasaatmisega. Varasemast on ettevõttel pikk kogemus Kristiine linnaosas teisteski asukohtades turvalisuse tagamisega. On märgata, et suvisel perioodil sagenevad avaliku korra rikkumised ja nende kohta on elanikud meile ka edastanud kaebusi. Põhjused on erinevad, alates valju muusika kuulamisest öisel ajal spordiväljakutel kuni kampade kogunemiseni välja. Iga päev kontrollitakse spordi- ja mänguväljakuid, haljasalasid, poodide ümbrust ning muid avalikke kohti, mis on korrarikkumistega varem silma paistnud. Seaduserikkujat nähes palutakse tegevus lõpetada ning vajadusel kutsutakse appi politsei, kiirabi või päästeamet,” selgitas Riibe. 

Koostöö eesmärk on turvafirma juhatuse liikme Marko Koka sõnul suurendada kodanike turvatunnet, andes märku, et ollakse piirkonnas olemas ning regulaarselt viiakse läbi patrulle.

K Security OÜ omab turvalisuse tagamise kogemust Kristiine linnaosas juba varasemast ajast. Korda rikkuvate kodanike korralekutsumise ja ärasaatmisega hakatakse nüüd tegelema ka mainitud uues asukohas ning patrulle on planeeritud tihedalt igaks päevaks. 

„Hakkame suurt tähelepanu pöörama korda rikkuvate kodanike korrale kutsumisele ja ärasaatmisele Kristiine eri piirkondades. Mitmeid kordi päevas hakkab patrull antud kohas korda valvama ja patrullreide tegema. Meie tahame tagada kodanike turvatunnet, andes märku, et oleme olemas, ja usume, et varsti on seal palju turvalisem,“ kinnitas K-Security juhatuse liige Marko Koka. „Varasemalt on Kristiine linnaosaga patrulle juba olnud ning kohalik kogukond on selle hästi vastu võtnud. Ka enne lepingu sõlmimist on kohalikke elanikke meiega turvalisuse teemadel ühendust võtnud, turvateenus on seal kindlasti ka meie hinnangul tarvis,“ lisas Koka.

Lisaks igapäevasele patrullimisele tagavad K Security OÜ turvamehed ka turvalisust Kristiine linnaosa avalikel üritustel. Ka linlastel on võimalus teavitada patrullekipaaži avaliku korra rikkumistest +372 600 0755.