Administraatori teenust ehk infohaldusteenust osutavate administraator-turvatöötajate igapäevane töö hotellides, ärimajades ja kaubanduskeskustes seisneb kliendile mugavuse loomises, täites külastajate pisivajadusi alustades parkimiskorra jälgimisest ning lõpetades erineva informatsiooni jagamisega.

Sealjuures moodustab ülikondades ja kostüümides turvatöötajad tööülesannete täitmisel loomuliku osa teenindavast personalist.Kliendile on boonuseks meie töötajate turvaalane ettevalmistus, sest infohaldusteenust osutavad töötajad on välja koolitatud lahendama konfliktseid eriolukordi, juhtima evakuatsiooniprotsessi, andma esmaabi ja jälgima üldist ohutust. Seda kõike lisaks tavapärasele klienditeenindusele, mis hõlmab endas objektide igapäevatöö korraldamist ning igapäevaste ettejuhtuvate probleemide lahendamist. K Security infohaldusteenust osutavad töötajad suhtlevad klientidega nii eesti, vene kui ka inglise keeles.Täpsemad tööülesanded määratakse vastavalt kliendi vajadustele ja meie kogemusele.

    saada
    saada