Hinnakiri kehtib alates 01.11.2016. Teenuse lõplik hind nähtub pakkumusest, mille koostamise juures võetakse arvesse objekti asukohta, füüsilist kaitstust, riskiastet, teenuse osutamiseks kuluvat aega jt tegureid. K Security müügisesindaja konsultatsioon, valveobjekti ülevaatus, sobiva lahenduse ning pakkumuse koostamine on tasuta.

Hinnakirja leiad siit: K Security teenuste hinnakiri 01.06.2017