Füüsilist kaitset kasutatakse objektidel, kus turvatöö on komplitseeritum ning turvalisuse huvides vajatakse turvatöötaja füüsilist kohalolekut.

K Security pakub füüsilist kaitset nii ööpäevaringselt kui ka kliendi soovil teatud ajavahemikul.
Meie turvatöötajad on läbinud vastava koolituse, on tööpostil eraldusmärkidega vormiriietuses – või vastavalt kliendi soovile ülikonnas – ning varustatud vajalike side- ning seadusega lubatud erivahenditega.

K Security turvatöötaja

Turvatöötaja ülesandeks objektil on turvalisuse ja korra tagamine, klientide suunamine ja vajadusel kontrollimine ning kliendile võimaliku kahju tekitamise ennetamine. Kooskõlas kliendi soovidega töötatakse igale objektile eraldi meie turvaspetsialistide poolt välja ametijuhend, millest turvatöötaja oma töös lähtub. Häireolukorras kutsub turvatöötaja vajadusel välja patrullekipaaži, politsei või päästeteenistuse ning annab kannatanuile esmaabi.

Küsi meilt pakkumist

    saada
    saada

    Leave a Reply